English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини


Изложба 'Рамсарските места в България'

1 февруари 2012 18:00

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН и Националният природонаучен музей при БАН ви канят на откриването на изложбата 'Рамсарските места в България' (2—8 февруари 2012 г.), организирана в рамките на финансирания от Европейската комисия и Фонд 'Научни изследвания' проект WETLANET, изпълняван от ИБЕИ — БАН.

България се присъединява към Рамсарската конвенция с решение на Министерски съвет от 18 ноември 1974 г. Към януари 2012 г. нашата страна е представена в списъка на влажните зони с международно значение с 11 обекта. Изложбата ще представи снимки от всеки един от обектите и кратка информация за тяхното биоразнообразие.

Откриването ще се състои на 2 февруари 2012 г., Международния ден на влажните зони, от 16 ч. в сградата на Националния природонаучен музей, бул. 'Цар Освободител' 1.

Версия за печат