English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Националният природонаучен музей участва във Втората национална среща на тема 'Музеите и устойчивото развитие' (1) (c) НПМ
Националният природонаучен музей участва във Втората национална среща на тема 'Музеите и устойчивото развитие' (2) (c) НПМ

Националният природонаучен музей участва във Втората национална среща на тема 'Музеите и устойчивото развитие'

13 юни 2013 16:00

На 10 и 11 юни 2013 г. в Националния политехнически музей в София се проведе Втората национална среща посветена на 'Музеите и устойчивото развитие' с тема 'Съвременни методи за комуникация с публиката'. Музейната колегия беше широко представена с повече от 100 участници от цялата страната.

Тази година форматът на срещата беше разширен и освен участници от музеите, в нея се включиха представители и на други културни и научни институции — Българската академия на науките, СУ 'Св. Климент Охридски', Нов български университет, НБ 'Св. Св. Кирил и Методий' и др.

От името на НПМ-БАН бяха направени две презентации — от доц. д-р Петър Берон и от г-жа Силвия Тошева.

Презентацията на доц. д-р Петър Берон, 'Природонаучните музеи на Тайван', беше посветена на постиженията и иновативните практики в четири тайвански музея. Впечатленията си доц. Берон обобщава от две свои посещения на съответните музеи в Тайван.

Като експерт по връзките с обществеността на музея, г-жа Силвия Тошева представи участието на НПМ в международния проект ЛАБИРИНТЕМА, проведен през 2010—2012 по програма 'Грюндвиг' на Европейската комисия с презентацията 'Съвременният музей — сцена на познанието'.

С поздравителни адреси от президента на Република България, Росен Плевнелиев и от министъра на културата, д-р Петър Стоянович към участниците в срещата бяха отправени слова на благодарност и съпричастност към работата на музейната колегия, която отрежда на музейното дело в България достойно място в българската културна история.

Втората национална среща на тема 'Музеите и устойчивото развитие' бe посветена на ХХІІІ-ата Генерална конференция на ИКОМ и на 10-ата годишнина от приемането от ЮНЕСКО на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство.

Версия за печат