English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Виж кой говори (1) (c) НПМ
Виж кой говори (2) (c) НПМ

Виж кой говори

26 септември 2013 16:00

'Виж кой говори' — Първа научна конференция от серията 'Дебати в музеологията' се проведе на 19 и 20 септември 2013 г. в Институт за етнология и фолклористика с етнографски музей при БАН.

Темата на конференцията — Комуникационни и интерпретационни модели в музея провокира интердисциплинарен дебат върху теориите, моделите и практиките на комуникация и интерпретация в музейната институция с оглед на съвременните развития в Новата музеология от позицията на постмодерните критически социални теории.

Могат ли да говорят предметите в музея? Какво ни казват? Какво чуваме? Какъв 'език' говорят? Имаме ли нужда от 'превод'? Как кураторът упражнява 'властта', с която разполага? Имат ли 'глас' посетителите в музея? И не на последно място — случва ли се 'разговор' в музея? Практиките в българските музеи бяха съпоставени с примери от съвременната музеоложка практика.

Опитът на НПМ-БАН беше представен в презентациите на г-жа Силвия Тошева, отговорник за връзките с обществеността и на стажантката в НПМ, Милена Бербенкова.

Презентацията на г-жа Тошева, 'Съвременният музей — сцена на познанието' запозна присъстващите с участието на музея в международния проект ЛАБИРИНТЕМА, проведен през 2010—2012 по програма 'Грюндвиг' на Европейската комисия. Анализирани бяха възможностите за прилагане на техниките на сетивния театър-лабиринт за привличане на публика в Националния природонаучен музей, както и проблемите и предизвикателствата пред подобни практики у нас.

В презентацията си, 'Оживяване на знанието — интерактивните методи и българските музеи', Милена Бербенкова направи сравнителен анализ на прилагането на различни интерактивни методи в българските музеи и аналогични такива в САЩ и Англия.

Версия за печат