English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Откриване на постоянна експозиция за инвазивните чужди видове в Националния природонаучен музей (c) НПМ

Откриване на постоянна експозиция за инвазивните чужди видове в НПМ

20 януари 2017 15:00

На 26 януари 2017 г. от 14:00 ч. в зала Левентис на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките (НПМ-БАН) ще бъде открита постоянна експозиция, посветена на инвазивните чужди видове, които се смятат за втората по важност причина за намаляване на биологичното разнообразие.

Изработването на експозицията е една от задачите на проект 'Мрежата за инвазивни чужди видове в Югоизточна Европа — средство в подкрепа на управлението на чужди видове в България' (ESENIAS-TOOLS)', Д-33-51/30.06.2015 г., финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009—2014 г., в рамките на Програма BG03 Биоразнообразие и екосистеми. Организира се съвместно от НПМ-БАН и Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН (ИБЕИ-БАН).

Основната цел е да се информира обществото относно заплахите за биоразнообразието и функционирането на екосистемите от пренасянето на чужди видове на територията на България и Европа. Експозицията е част от инициативите на НПМ и ИБЕИ за повишаване на обществената информираност и ангажираност към проблема с инвазивните чужди видове. Ще бъдат представени 16 чужди вида животни — непознати, но попадащи в световния списък на стоте най-опасни вида или добре известни, но неподозирани като заплаха.

Програма:
— Приветствие от проф. д-р Николай Спасов, директор на НПМ
— Презентация на тема: Инвазивните чужди видове като проблем
— Презентация на тема: Враг пред портите — как да сме готови. Образование за инвазивните чужди видове
— По следите на (не)известен извършител — образователна игра
— Представяне на експозицията

Версия за печат