English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Настоящото разпространение на Felis silvestris

Как котките завладяват света

20 юни 2017 00:10

Котките завладяват (древния) свят много преди да завладеят интернет, съобщава статия, публикувана тази седмица в Nature Ecology & Evolution. ДНК анализът на над 200 котки през последните 9000 години разкрива разпространението на котките от неолита нататък.

Котките са опитомени относително късно в сравнение с кучетата, които живеят заедно с хората в продължение на хиляди години преди началото на опитомяването, най-вероятно в взаимноизгодни отношения чрез преследване на селскостопански вредители. Проф. Николай Спасов (Национален природонаучен музей при БАН) и колеги са събрали и и класифицирали ДНК от археологически и исторически останки от котки, включително египетски котешки мумии и съвременни африкански екземпляри.

Те откриват, че две основни родословни линии котки са допринесли за днешната домашна котка. Едната, IV-A, първо се появява в Югозападна Азия и след това се разпространява в Европа още през 4400 г. пр. Хр. От друга страна, линия африкански котки, наречена IV-C, доминира в Египет и представлява по-голямата част от египетските котешки мумии. Авторите намират, че линията IV-C след това се разпространява в цялото Средиземноморие по търговски маршрути през първото хилядолетие пр. Хр. След като пристигат на тези места, интродуцираните се смесват с местните опитомени или диви котки и това води до хибридизация.

Ottoni, C. at al. The palaeogenetics of cat dispersal in the ancient world. — Nature Ecology & Evolution

Версия за печат