English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Из вундеркамерите на Реджина Хосе Галиндо и Тициана Перс (c) НПМ

Из вундеркамерите на Реджина Хосе Галиндо и Тициана Перс

11 август 2018 15:10

'Из вундеркамерите' е проект на две съвременни визуални артистки — Реджина Хосе Галиндо и Тициана Перс. С представянето на проекта те започват диалог за историята на един балкански музей и концепцията за 'вундеркамера'. Куратори: Роберт Баръмов и Милен Феранд. Откриване: понеделник, 13.08.2018, 17:00, Национален природонаучен музей, бул. Цар Освободител 1.

Вундеркамерата или 'колекция на чудатости' (Селест Олалквиага) възниква в Европа през XVI век и изглежда като предшественик на западните музеи. Освен задоволяване на енциклопедичното желание в началото на съвременната епоха, кабинетът на рядкостите успява през XVII и XVIII век да поддържа интереса към съществуващите образувания извън нормата, възприемани като любопитни, нечовешки, 'дивашки'. Споделяйки убеждението за съпричастност към живота като интелектуална отговорност, двете художнички се занимават със задълбочено изследване на колекцията и нейната история.

Сред творбите в изложбата 'Из вундеркамерите' на Реджина Хосе Галиндо е 'Черната овца' (La Oveja Negra). Произведението разглежда въпроса за отхвърлянето отвъд видовите граници, като тялото на артистката се превръща в инструмент за реконструиране на страданието и дискриминацията не само на човешката същност, но и на животинската. Изхождайки от личен и биографичен опит, тя създава акция, основаваща се на концепцията за 'Черната овца', както в рамките на човешката вътрешно ценностна система, така и с по-висша гледна точка на перспективата за отношения между отделните видове. Пърформансът е реализиран по време на престой в резиденция RAVE, в северната част на Италия и е специално режисиран от самата Тициана Перс. Двете художнички започват не само приятелство, но и споделено и обвързано сътрудничество.

В отговор на La Oveja Negra, Тициана Перс реализира 'Ерата на стадото', поредица от картини, изобразяващи животински портрети с индивидуалната им идентичност. В серията си 'Pieces and worlds', Тициана Перс показва в нови детайли с масло върху платно погледа на животните (агне, магаре, кон) като пейзажи в други светове. Според художничката: 'Обектификацията на другите преминава през погледа. Природонаучните музеи са създадени така, че тялото на другия може да бъде наблюдавано, изучавано, видяно. Те са технически изменени и поставени във витрини, за да бъдат изложени. Но те остават без очи, както в буквален смисъл (гледат към нас със стъклени очи), така и в метафоричен (телата им са лишени от всяка онтологична субективност)'. В пърформанса 'Tierra' артистката Реджина Хосе Галиндо използва уязвимото си тяло и стои гола в зеленината, в близост до багер, който грубо изкопава почвата около нея. С това тя препраща и към убийствата в Гватемала, а също така поставя въпроса за начина, по който се присвоява земя в резултат от избиването на хора. Тясно свързана с идеята за wunderkammer Тициана Перс представя видео и поредица от маслени платна 'Elephant Song' като във видеото синът и Иван прекосява стаите на Природонаучния музей в Триест, пътувайки между съдбите на много видове (включително Homo sapiens) и грешките от миналото и настоящето. Опитът да стигнем до началото на произхода и да разпознаем идентичностите, размити в процесите на изкореняване и мигриране, са в основата на пърформанса 'Raíces' (Корени), реализиран от Реджина Хосе Галиндо в Ботаническата градина в Палермо. Тук дървета и растенията са транспортирани предимно незаконно от всички краища на света от края на XVIII век и днес съжителстват върху една и съща земя.

По време на Европредседателството през 2018 г. България успя да привлече световното внимание към въпросите на Западните Балкани. България се явява геополитическа граница между Изтока и Запада, страна-посредник при пресичането на различни културни зони. В изложбата Ex Wunderkammern, Реджина Хосе Галиндо и Тициана Перс се стремят да се свържат също и с този контекст като предлагат фокус върху биологичната етика. Динамиката на съвременността променя установените клишета за определяне на идентичностите, а въпросът за социалната съвместимост се превръща в неотложен приоритет. Настоящата изложба на авторките се превръща в отправната точка, от която и двете художнички, заедно с кураторския екип, изследват региона и търсят възможности за активиране на нови пространства за съвременно изкуство като в същия контекст във Варна, на брега на Черно море и на 500 км от НПМ, се провежда синхронизирана паралелна обществена програма за дискусии и лекции.

Паметникът на 'Турна тепе' във Варна има потенциала да създаде нови пространства, в които културните кръгове да идентифицират възможности за изкуство в близко бъдеще. Практика е паметниците на тоталитарния период да са разположени на стратегически места в градската среда, където гражданите могат да имат ежедневен досег с тях. Някои от по-значимите паметници заемат големи територии в местата, където са реализирани.

В обема на комплекса на 'Турна тепе' във Варна са налични и конструктивно устойчиви почти всички елементи, необходими за развитието на дейности за гражданите — функционална архитектура — около 6000 кв. м., парково пространство — над 100 декара, артерии за активен спорт, външни и вътрешни сцени, монтаж на екрани и възможности за разнородна културна дейност почти без ограничение. Самият паметник може да се разглежда като особено конкретен пример за брутализма в архитектурата и изкуството, съчетавайки суровата художествена естетика, характерна за периода на нейното създаване, и уникалната идея за функция във вътрешното пространство на това произведение от изключителен характер. Около 2000 кв. м. динамични пространства в скулптурата и фрагментите чакат вниманието на историците и кураторите за планиране на културни политики.

Реджина Хосе Галиндо е родена през 1974 г. в Гватемала, където живее и работи. Наградена със Златен лъв за обещаваща млада художничка на Биеналето във Венеция през 2005 г. Нейната работа изследва универсалните етични последици от социалната несправедливост и дискриминацията, въз основа на раса, пол или други злоупотреби, свързани с неравноправните подходи на властта, които съществуват в нашето съвременно общество. Има самостоятелни изяви в музеи като Museum voor Moderne Kunst, Арнхем, Холандия, Modern Art Оксфорд; Muzeul National de Arta Contemporana, Букурещ; Fundacion Joaquim Nabuco, Recife; Museum of Latin American Art, Long Beach, Калифорния; Centro Atlantico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria, Испания; PAC Padiglione d'Arte Contemporanea, Милано. Тя участва е Documenta 14; 54, 53, 51 и 49th Venice Biennale; XI International Biennial of Cuenca; The Sharjah Biennial; Havana Biennial Cuba; Moscow Biennale Russia; New York. Нейни творби са част от колекциите в Centre Pompidou, Guggenheim's Collection, MOMA PS1, Tate Modern. Fondazione Galleria Civica di Trento, MMKA Budapest, Foundation Mallorca, Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea, UBS Art Collection, Miami Art Museum, и много други.

Тициана Перс е родена през 1976 г. в Италия. Съосновател и художествен ръководител на артистична резиденция RAVE East Village Artist Residency, работи с различни медии за връзката между човека и животинския свят и нечовешките различни форми на доминация и дискриминация. Тя участва в пърформанси и изложби в музеи и институции, сред които:Border Crossing c.e. Manifesta12 Палермо; Seoul Biennale of Architecture and Urbanism, Сеул; aA Project Room Милано; видео прожекция в Musee de la Chasse et de la Nature Париж; PAV Turin; Триест и Милано Природонаучни музеи; Palazzo Pretorio Volterra; Castello di Rivoli Museo d'Arte Contemporanea; Italian Market Хонг Конг; One Night Stand Gallery София; Prix-Pictet Palais De Tokyo Paris; Old Police Station London; 53. Venice Biennale c.e.; Novosibirsk State Art Museum; Trieste Contemporanea; N.Est Museo MADRE Naples; DIFC Дубай; Dade Public Library Miami. Провежда конференции в университети и институти като: MAXXI Museum Rome, Politecnico Milan, Trieste and Udine University, PAC Padiglione d'Arte Contemporanea Milan, NABA Milan, Dolomiti Contemporanee, Ecole nationale superieure d'arts de Paris-Cergy.

Със съдействието на aA29 Project Room, Caserta/Milan and Prometeogallery, Milan.

Версия за печат