English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Нов научноизследователски проект на Националния природонаучен музей при БАН ще проучва произхода, формирането и опазването на безгръбначната фауна на Балканския полуостров (1) (c) НПМ
Нов научноизследователски проект на Националния природонаучен музей при БАН ще проучва произхода, формирането и опазването на безгръбначната фауна на Балканския полуостров (2) (c) НПМ

Нов научноизследователски проект на Националния природонаучен музей при БАН ще проучва произхода, формирането и опазването на безгръбначната фауна на Балканския полуостров

4 април 2019 18:00

На 17.12.2018 между Фонд 'Научни изследвания' към Министерството на образованието и науката и Националния природонаучен музей при Българска академия на науките беше сключен договор за финансиране на научноизследователски проект на тема: 'Кибертаксономичен подход при филогенетични изследвания върху моделни родове безгръбначни животни (Invertebrata, Arachnida, Insecta) за изясняване на проблеми на произхода, формирането и опазването на безгръбначната фауна на Балканския полуостров'.

Проектът се изпълнява от мултидисциплинарен екип учени, под ръководството на професор Павел Стоев (НПМ-БАН). Екипът е в състав: д-р Ростислав Бекчиев (НПМ-БАН), д-р Драгомир Драганов (НПМ-БАН), д-р Христо Делчев, д-р Румяна Костова (СУ, Биологически факултет), д-р Анелия Бобева (ИБЕИ-БАН), Симеон Инджов (студент в Математически факултет на СУ).

Основната цел е да се постави основата на кибертаксономичните изследвания при моделни родове безгръбначни животни (паяци, бръмбари) с перспективата разработената методология да се утвърди и приеме като осъвременен стандарт при зоологичните и филогенетични изследвания в България и на Балканите. Използването на интегриран, кибертаксономичен подход (получаване и анализ на данни от молекулярни, статистически и морфологични изследвания, обединени и лесно достъпни във виртуалното пространство) ще позволи да бъде определено по-точно филогенетичното развитие на моделните групи безгръбначни животни и също така ще бъдат изяснени и емпирично доказани връзките и пътищата на видообразуването. Полученото ново познание, инкорпорирано в online кибертаксономична форма, ще позволи и по-добра защита на тези уникални видове и техните специфични местообитания.

До момента е излязла една статия с IF, в която се описва нов, ендемичен вид паяк от Странджа планина (Dimitrov D., Deltshev C. & Lazarov S. 2019. Description of Harpactea popovi sp. n. from Bulgaria with further taxonomic notes on related species (Araneae, Dysderidae). Zootaxa 4568 (3): 593—600) и се работи усилено върху други, като в същото време се попълват и онлайн базите данни за паяци (Aranea; Arachnida — http://balkan-spiders.com) и бръмбари-късокрилки (Coleoptera: Staphylinidae — http://coleoptera-bulgaria.myspecies.info) в България.


Допълнителна информация очаквайте скоро в сайта на проекта: http://cyber-taxonomy.com
и в ResearchGate: https://www.researchgate.net/project/Cybertaxonomic-approach-to-phylogenetic-studies-of-model-invertebrate-genera-Invertebrata-Arachnida-Insecta-clarifyng-the-problems-of-origin-formation-and-conservation-of-the-Invertebrate-Fauna-of

Версия за печат