English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Професорът емеритус на Националния природонаучен музей-БАН, д.б.н. Петър Берон бе награден с отличителния знак на председателя на Българската академия на науките

Професорът емеритус на Националния природонаучен музей-БАН, д.б.н. Петър Берон бе награден с отличителния знак на председателя на Българската академия на науките

13 октомври 2020 10:00

На официална церемония в кабинета на председателя на БАН акад. Юлиан Ревалски, състояла се на 9 октомври 2020 г, д.б.н. Петър Берон получи престижното отличие — знакът на председателя на Българската академия на науките — за заслугите му в областта на акарологията и зоогеографията и по повод неговата 80-годишнина. На награждаването присъстваха представители на ръководството на БАН и на Националния природонаучен музей при БАН.

През 2020 година проф. Петър Берон навърши 80 години. Близо 57 години от живота си той отдава на научни изследвания и развитието на Националния природонаучен музей и обогатяването на неговите колекции.

Доайен на акаролозите в България, интересите и приносите му са в областта на зоологията, таксономията и зоогеографията. Публикациите му обхващат освен специалните му изследвания в областта на акарологията и паякообразните, също и изследвания върху хироптерологията, биоспелеологията, фауната на високите планини, херпетологията, ентомологията, орнитологията.

Изключителен е приносът на проф. Берон за изграждане на музейните колекции и попълването им с материали от почти всички континенти. Под неговата научна редакция са излизали поредиците ‘Historia naturalis bulgarica’, ‘Tranteeva’ и ‘Bureschiana’ на НПМ-БАН и серията ‘Биоразнообразие на България’.

Като признание за сериозните му научни изследвания, днес неговото име носят над 70 вида животни от различни краища на света.

Версия за печат