English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Нова експозиция Диви пандемии в Националния природонаучен музей при БАН

Нова експозиция “Диви пандемии” в Националния природонаучен музей при БАН

5 ноември 2020 19:20

От 10 ноември 2020 във фоайето на четвъртия етаж на музея посетителите могат да разгледат новата експозиция “Диви пандемии”, посветена на най-актуалната тема в момента, за появата и разпространението на пандемиите, произтичащи от диви животни, т. нар. зоонози.

Зоонозните болести са бактериални, вирусни или гъбични заболявания, които веднъж възникнали при един животински вид, заразяват и други видове, често чрез междинни гостоприемници, и могат да причинят сериозни щети при хората и животните. За значението на тяхното изучаване може да съдим по факта, че повече от половината инфекциозни болести, познати на човека, са зоонозни. Сред по-известните са чумата, испанският грип, СПИН и COVID-19. Голяма част от болестите по животните не могат да се предадат на хора. С какво обаче зоонозите се отличават? Kои са специфичните механизми за предаване между животните и кои от тях могат да бъдат предавани от човек на човек след първоначалното заразяване, какъвто е случаят с COVID-19? Какви рискове крият те и как можем да намалим щетите, нанесени от тях? С новата си експозиция Националният природонаучен музей при БАН представя възможни отговори на тези въпроси и поглед от различни аспекти към темата.

Заповядайте в напълно обновеното пространство на зала 16, четвъртия етаж на Националния природонаучен музей при БАН, за да разгледате витрините с информационни табла, музейни препарати и 3D макети, илюстриращи темата за зоонозите.

Интересни за науката са и случаите на пандемични заболявания по животни, причинени от човека, както и “светлата” страна на вирусите от еволюционна гледна точка. Хората са най-мобилният вид на планетата и най-лесно разпространяват болести в глобален мащаб. Предаването на заразата от хората към животните или чрез хората между различни животински видове, причинява огромни вреди на цели екосистеми. Пример за това е синдромът на белия нос при прилепите — гъбично заболяване, което е унищожило множество колонии в Северна Америка и вероятно е пренесено там от спелеолози, носещи спори от Европа върху екипировката си. Сред факторите за разпространение на смъртоносни болести са още търговията с диви животни и тяхното месо на пазарите за диви животни.

Пандемията от COVID-19 не е първата, пред която е изправено човечеството и няма да е последната. За щастие науката ни показва и как може да подобрим ситуацията. Учените разполагат с достатъчно данни за въздействието на човешката дейност върху факторите за възникване на зоонози и как да бъдат намалени опасностите от бъдещи епидемии. Опазването на дивите местообитания и приемането на нови закони за земеползване, които да контролират присъствието на хора в естествените хабитати, са част от такива мерки. Пазарите за диви животни трябва също могат да бъдат регулирани по-стриктно, а и земеделието да бъде оптимизирано така, че достъп до храна да бъде осигурен на всички по света, без да се налага допълнително разрастване.

Версия за печат