English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Първите резултати в изпълнение на COST акцията Климатичните промени и прилепи: от наука до природозащита са вече факт (c) НПМ

Първите резултати в изпълнение на COST акцията Климатичните промени и прилепи: от наука до природозащита са вече факт

15 март 2021 12:20

Националният природонаучен музей при БАН е част от програма COST и през 2020 година участва в акция на тема Климатичните промени и прилепи: от наука до природозащита (Climate change and bats: from science to conservation Climbats — COST Action CA18107) с финасиране от Фонд Научни изследвания.

Климатичните промени са сериозна заплаха за природните съобщества и екосистемните услуги, които те предоставят. Прилепите са чувствителни към предизвиканите от човека изменения в средата на обитание, а колебания в температурата и количеството на валежите, свързани с климатичните промени, могат да засегнат тяхната еко-физиология, разпространение и в крайна сметка способност за дългосрочно оцеляване.

За да оцени евентуалните последствия от разминаване във сезонната активност на прилепите и тяхната плячка, предизвикани от промените в климата, една от задачите е, да бъде проследена зимната активност на прилепни популации и насекомите в район със сравнително топли периоди през зимата и пещери с прилепни зимни колонии. Тази цел е сериозно предизвикателство, изискващо интердисциплинарен подход и обединяването на усилията на изследователите хироптеролози и ентомолози от НПМ-БАН е очаквано и необходимо условие.

В изпълнение на тази задача ентомолозите от музея разположиха 12 ентомологични ловилки в Искърското дефиле (гара Лакатник) в короните на различни видове дървета в характерни за района съобщества, за да проследят зимната активност на насекомите. Всички съобщества са потенциални хранителни местообитания на прилепите, зимуващи в пещерите в ЗМ Лакатнишки скали. Пещера Темната дупка (една от най-дългите в България), Ръжишката пещера и др. са убежище на над 10 вида. В последната има значителна колония от големи подковоноси и пещерни дългокрили прилепи.

На 5 март доц. Николай Симов и доц. Марио Лангуров от НПМ-БАН събраха за първи път ловилките и гуано, отделено от прилепите за същия период от време. Дали прилепите се хранят през зимните месеци и дали затова напускат пещерите за да ловуват? Това предстои да разберем. Първите резултати са много обнадеждаващи с многото събран материал, както и с една интересна находка. Нов вид дървеница за фауната на страната бе намерена в една от пробите. Надяваме се, че това е само началото на вълнуващите открития.

Твърде вероятно е климатичните промени да се отразят на европейските популации на прилепи и оттам на количеството на насекоми, което те регулират в земеделските площи, горите и градските райони. Липсата на познания по темата възпрепятства изготвянето на превантивни стратегии, смекчаващи възможните негативни влияния върху прилепите в бъдеще. Настоящата COST акция цели да попълни тези празнини.

Повече за акцията: https://climbats.eu/

Видео материали:
https://youtu.be/pysaOhr2aUw
https://youtu.be/i-IrfeLR5YE
https://youtu.be/3qS8LJnoL7c

Версия за печат