English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Проф. Николай Спасов на 70 години (c) НПМ

Проф. Николай Спасов на 70 години

7 април 2021 13:20

На 7 април 2021 г. нашият скъп колега и дългогодишен директор на музея проф. Николай Спасов навърши 70 години. Николай е световно признат учен и автор на над 200 публикации, много от тях в престижни международни издания (Nature, Nature Ecology & Evolution, Ethology Ecology & Evolution и много други) и няколко монографии. Учен с безспорен принос към световната наука в областта на териологията, палеонтологията и археозоологията. Основните му изследвания са насочени към таксономията, еволюцията и поведението на гръбначните животни, с акцент върху едрите хищници и опазването на гръбначните животни в България. Прeз последните години активно работи върху изучаването на неогенската и кватернерната бозайна фауна на Балканите, еволюцията на хоминидите и произхода и процесите на одомашняване на редица домашни животни (кон, куче, котка и др.) в Европа. С научните си трудове и международни проекти проф. Спасов е допринесъл съществено за утвърждаването на престижа на НПМ и БАН в международната зоологична и палеонтологична общност. Ръководил е голям брой научни проекти и е подготвил докторанти, работещи в различни области на палеонтологията и зоологията. Николай Спасов е директор на НПМ в продължение на девет години и има ключова роля за създаването и поддръжката на Палеонтологичния музей в Асеновград, филиал на НПМ-БАН.

Желаем на проф. Спасов крепко здраве и още дълги години творчески успехи!

Версия за печат