English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

— Интервю на проф. Николай Спасов, куратор на изложбата за Мая Данчева от БНР
Непоказвани съкровища от палеонтологичните колекции на Националния природонаучен музей -- БАН: съвременни значими открития (c) НПМ

Непоказвани съкровища от палеонтологичните колекции на Националния природонаучен музей — БАН: съвременни значими открития

5 юли 2021 18:30

Най-старият музей в България започва представяне на непоказвани досега образци от своите научни колекции. От 5 юли 2021 във фоайето на Националния природонаучен музей при БАН може да видите изложбата #ВижНевижданото: ПАЛЕОСВЯТ — първата от серията „Непоказвани съкровища от палеонтологичните колекции на Националния природонаучен музей при Българската академия на науките: съвременни значими открития“.

Изложените 13 уникални изкопаеми находки са от мезозойската ера до холоцена. Сред тях са палеонтологични образци от нови видове и родове изкопаеми животни, описани от наши учени, които са притежание само на Националния природонаучен музей — БАН.

Образци от първите останки от динозаври, открити у нас, с оригинални научни илюстрации на художника-анималист и докторант на НПМ-БАН, Владимир Николов са показани в централните витрини. До тях са експонирани фосилни кости от изкопаем щраус от България и българска птица носорог. В двете крайни витрини са изложени останки на редки и уникални древни бозайници от палеогена до холоцена: най-ранното преживно животно, известно от Европа — челюстта, по която е описан тракийският бахитериум, първата находка на миоценската маймуна мезопитек от България, зъб от рядък мастодонт, череп на млад хипарион от вида Hippotherium brachypus, фрагменти от челюсти на древното чифтокопитно доркатериум, череп на новоописан род и вид гепардоподобна котка, рог от изчезналата автохтонна популация на елена лопатар, останки от неизвестен до скоро подвид на зубъра, цял скелет на погребано куче от желязната епоха и продупчени за амулет кости от заешка лапа.

Интервю на докторанта на Националния природонаучен музей при БАН, Владимир Николов за сайта ПРОГРАМАТА

Версия за печат