English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Съвместна акция на учени и бизнеса в опазването на царския орел (c) НПМ

Съвместна акция на учени и бизнеса в опазването на царския орел

21 септември 2021 18:00

В края юли 2021 по време на теренни изследвания доц. Петър Шурулинков, орнитолог от Националния природонаучен музей при БАН се натъква на царски орел, загинал от токов удар под електропреносната линия в землището на гр. Карнобат. След оглед на електрическото трасе, доц. Шурулинков набелязва възможните източници за инцидента и изготвя официално становище до Министерството на околната среда и водите, в което аргументира необходимостта от обезопасяване на електропреносната линия в района. Становището е прието и насочено към РИОСВ-Бургас за изготвяне на предписание към Електроразпределение Юг ЕАД. След съвместната работа на еколозите от РИОСВ-Бургас, учените от музея и служителите на КЕЦ Карнобат е извършено обезопасяване на участък с дължина 1500 метра от електропреносната мрежа с изолационни накладки на конзолите на стълбовете и подходящи изолации на мостовите връзки на железнорешетъчните стълбове. Надяваме се извършените дейности да доведат до значително снижаване на риска за дивите птици, особено за такива ценни видове като царския орел и други едри грабливи птици, ползващи територията около електропровода.

Електроразпределение Юг (ЕР Юг) е първата инфраструктурна компания в страната, която реализира природозащитен проект „Подобряване опазването на световно застрашения царски орел в България чрез намаляване на смъртността, причинена от електроразпределителните линии“ с финансиране по програмата LIFE+ на Европейската комисия съвместно с Българското дружество за защита на птиците. Проектът цели да се намали смъртността при царския орел (Aquila heliaca), причинявана от токов удар или сблъсък с електропроводи в най-важните обекти от мрежата „Натура 2000“. Допълнителен ефект от тази дейност е подобряване сигурността на снабдяване на клиентите на Електроразпределение Юг.

писмо от РИОСВ Бургас [*.PDF]

Версия за печат