English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Нов проект за музеен обмен RESIM свързва Националния природонаучен музей при БАН и Природонаучния музей А. Г. Левентис в Нигерия (c) НПМ
Нов проект за музеен обмен RESIM свързва Националния природонаучен музей при БАН и Природонаучния музей А. Г. Левентис в Нигерия (1) (c) НПМ
Нов проект за музеен обмен RESIM свързва Националния природонаучен музей при БАН и Природонаучния музей А. Г. Левентис в Нигерия (2) (c) НПМ
Нов проект за музеен обмен RESIM свързва Националния природонаучен музей при БАН и Природонаучния музей А. Г. Левентис в Нигерия (3) (c) НПМ
Нов проект за музеен обмен RESIM свързва Националния природонаучен музей при БАН и Природонаучния музей А. Г. Левентис в Нигерия (4) (c) НПМ

Нов проект за музеен обмен RESIM свързва Националния природонаучен музей при БАН и Природонаучния музей А. Г. Левентис в Нигерия

6 юли 2022 13:30

От 22 до 30 юни 2022 Националният природонаучен музей беше домакин на изследователската визита на проф. Адиса Огунфолакан, директор на Природонаучния музей А. Г. Левентис към Университета Обафеми Аволово в гр. Иле-Ифе, Нигерия. С това учените от двата музея започнаха изпълнението на проект за музеен обмен на нигерийският клъстер от Европейската мрежа на културните институти (EUNIC), наречен RESIM: Residencies in Museums.

Целта на партньорството между двата музея е учените от НПМ-БАН да предоставят експертиза и консултации за предстоящата дигитализация на колекциите в Природонаучния музей А. Г. Левентис.

Гостът беше приет от научния секретар на направление Биоразнообразие, биоресурси и екология в Българската академия на науките, доц. Ина Анева, която представи постиженията на институтите от направлението.

В работната програма на проф. Адиса Огунфолакан бяха включени презентации на учени от НПМ-БАН и СУ Св. Кл. Охридски с демонстрации на процеса на дигитализация на различните колекции — ентомологични, палеонтологични, ихтиологични и хербарийни. Ученият посети и останалите три музея на БАН, в които се запозна с особеностите при дигитализацията на археологически, етнографски и антропологически колекции.

Проф. Руслан Костов от Минно-геоложкия университет, председател на Българското минералогическо дружество представи минералогичните колекции на НПМ-БАН, както и колекциите на музея Земята и хората.

Доц. Ася Асенова, музеен педагог в НПМ-БАН запозна госта с образователните проекти, по които работят учените от музея в момента. Особен интерес нигерийският гост прояви към таксидермичната лаборатория на музея и възможността за обучение на препараторския екип в родната му страна от български експерти.

Проф. Адиса Огунфолакан посети също филиала на НПМ-БАН в Асеновград — Палеонтологичния музей Димитър Ковачев, както и Природонаучния музей в Пловдив, където имаше работна среща с директора на музея, д-р Огнян Тодоров. Културната програма на госта включваше посещения в културните забележителности в центъра на София, представени от изкуствоведа д-р Сузана Каранфилова.

На 27 юни 2022 двамата директори, проф. Адиса Огунфолакан и проф. Павел Стоев дадоха съвместно интервю за БТА и планираха следващите стъпки от сътрудничеството си.

Предстои подготовката на реципрочно посещение на музея в Иле-Ифе от страна на проф. Стоев в края на годината.

Версия за печат