English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Официална визита на проф. Клемент Токнер в Националния природонаучен музей при БАН (1) (c) НПМ
Официална визита на проф. Клемент Токнер в Националния природонаучен музей при БАН (2) (c) НПМ

Официална визита на проф. Клемент Токнер в Националния природонаучен музей при БАН

5 юни 2023 18:30

На 2 юни 2023 генералният директор на Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung (SGN) — една от най-големите научни организации в Германия, занимаващи се с изследване на природата, проф. Клемент Токнер посети Националния природонаучен музей при БАН и се срещна с проф. Павел Стоев, директор на музея и проф. Любомир Пенев, управител на Академичното издателство Пенсофт.

SGN обединява 11 изследователски звена в няколко града, включително три природонаучни музея и няколко полеви станции. Целта на визитата бе да бъдат обсъдени бъдещи съвместни дейности и проекти между трите организации.

Проф. Стоев представи научните постижения на музея и изследователските проекти, по които работят учените на НПМ-БАН в момента. Сред тях вниманието на госта привлякоха възможностите за съвместно изследване на организмовото разнообразие в слабо проучени региони в Европа, а също така и дигитализирането на научните колекции. Всъщност учени на НПМ-БАН отдавна си сътрудничат с колеги в съответните области на изследвания в институтите на SGN. Особено развити те са в областта на изследването на човешката еволюция и в палеоорнитологията, където НПМ-БАН има своите традиции.

Проф. Пенев запозна госта с резултатите на четирите научни списания на SGN, които издателството публикува в момента на своята иновативна публикационна платформа ARPHA. Това са академичните заглавия Arthropod Systematics & Phylogeny, Contributions to Entomology, Geologica Saxonica и Vertebrate Zoology, които заедно покриват множество научни теми, засягащи гръбначни животни, насекоми и членестоноги, както и геология и минералогия.

Версия за печат