English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Официално откриване на изложбата „Опрашителите, без които не можем“ (1) (c) НПМ
Официално откриване на изложбата „Опрашителите, без които не можем“ (2) (c) НПМ
Официално откриване на изложбата „Опрашителите, без които не можем“ (3) (c) НПМ
Официално откриване на изложбата „Опрашителите, без които не можем“ (4) (c) НПМ
Официално откриване на изложбата „Опрашителите, без които не можем“ (5) (c) НПМ

Официално откриване на изложбата „Опрашителите, без които не можем“

29 юни 2023 18:30

На 28 юни 2023 г., във фоайето на Националния природонаучен музей при БАН директорът на музея, проф. Павел Стоев, официално откри временната изложба „Опрашителите, без които не можем“, посветена на значението и опазването на опрашителите днес. В обръщението си проф. Стоев отбеляза загрижеността на учени и природозащитници, които следят с тревога сериозния спад в разпространението и числеността на насекомите, отговорни за размножаването при растенията. Като основни причини за намаляването на числеността на редица видове насекоми се посочват промяната в начина на управление на природните територии, измененията в климата, интензивното земеделие и широкото навлизане в естествените екосистеми на чужди и инвазивни видове организми. За съжаление, все още се знае недостатъчно за биологията на голяма част от опрашителите, а също и за факторите, които влияят негативно върху техните популации.

Проф. Стоев прочете официално приветствие, изпратено от инж. Стоян Тошев, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по горите.

Поздравление към организаторите поднесе проф. Екатерина Кожухарова от Фармацевтичния факултет на Медицински университет, София.

Теодор Методиев, старши мениджър „Проекти“ в издателство Пенсофт, разказа повече за дейността и изследванията на научните проекти, представени в изложбата. Един от тях е проектът Safeguard, който цели да оцени състоянието на различни видове диви опрашители в Европа и да установи факторите, които им въздействат негативно. Крайна цел на проекта е да предложи мерки за намаляване на измирането на дивите опрашители в Европа. Друг научен проект – PoshBee, в който участва екип от няколко десетки учени от научни институти и университети в Европа, изследва влиянието на пестицидите върху одомашнените и дивите опрашители. Проектът B-GOOD пък разработва компютърни модели и технологии, подпомагащи прилагането на здравословно и устойчиво пчеларство в Европейския съюз, като комбинира експертните познания едновременно на учени и пчелари.

Официални гости на събитието бяха г-жа Сандра Мишкеди, директор на Унгарския културен институт в София, г-н Владимир Ст. Атанасов, главен директор на Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“ в Министерството на земеделието и храните, г-жа Калина Стоянова, държавен експерт в Министерството на околната среда и водите, г-жа Мадлена Станимирова — директор на Дирекция „Мониторинг и оценка на околната среда“ в Изпълнителната агенция по околна среда към МОСВ, проф. Любомир Пенев, управител на издателство Пенсофт, г-н Георги Пчеларов — председател на Дружеството на анималистите, флористите и научните илюстратори – ДАФНИ и др.

Автори на концепцията на изложбата са Никол Йовчева (Пенсофт), проф. Павел Стоев (НПМ-БАН), Теодор Методиев (Пенсофт), Анна Сапунджиева (Пенсофт), а дизайнът е на Златка Яръмова (НПМ-БАН).

Изложбата се осъществява в партньорство с Издателство Пенсофт и научните проекти PoshBee, B-GOOD и Safeguard.

— Събитието във Facebook: facebook.com/events/1514440542660948
Интервю на проф. Павел Стоев за БНР
— Вижте повече: листовка [*.PDF]

Версия за печат