English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Националният природонаучен музей при БАН представя интердисциплинарни проекти на визуални артисти и учени (c) НПМ

Националният природонаучен музей при БАН представя интердисциплинарни проекти на визуални артисти и учени

18 юли 2023 18:20

От 17 до 31 юли 2023 посетителите на музея могат да разгледат творбите на студенти от Националната художествена академия (НХА), създадени под менторството на научни ръководители от БАН. Четирите инсталации са резултат от първата по рода си научно-творческа #аrtscience резиденция в БАН за сътрудничество между изследователи в областта на природните науки и студенти от магистърска програма „Дигитални изкуства“ на НХА с ръководител проф. Венелин Шурелов.

Иновативните арт инсталации дават възможност на посетителите по атрактивен и достъпен начин да се докоснат до изследванията на учените от Националния природонаучен музей при БАН (НПМ-БАН) и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания — БАН (ИБЕИ-БАН).

Видеоинсталацията „Обвивки“ поставя въпроса за негативното въздействие на човека върху едни от най-застрашените влечуги в България — сухоземните костенурки. В проекта си визуалният артист Ралица Георгиева с научен ментор гл. ас. д-р Емилия Вачева, ИБЕИ-БАН, наслагва заснет и фрагментиран човешки образ върху мозайка от метални листове във формата на коруба на костенурка. Инсталацията е разположена в зала Левентис, етаж 1.

С творбата „Наслоено време“ визуалният артист Люба Мазнова с научен ментор Владимир Николов, НПМ-БАН, приканва публиката да отправи любопитен поглед към дълбините на земната история и я предизвиква да се замисли за мястото на всеки един от нас тук и сега, както и за следите, които оставяме след себе си. За да постигне това, авторката използва библиотеката за уеб-базирани произведения p5.js, чрез която създава една постоянно развиваща се визуализация на геоложките процеси и тектонските цикли. Разположена е в зала Палеонтология, етаж 2.

„Невидими връзки“ представя взаимовръзката между човека и природата в пространството на зала „Птици“, етаж 2. Посредством звукови системи, активирани чрез сензори, визуалният артист Йоана-София Вангелова под научното менторство на ас. Асен Игнатов, НПМ-БАН, „одушевява“ експонираните препарати на птици, представители на биоразноoбразието в България.

Инсталацията „еco.exe“ на визуалния артист Таня Неделчева с научен ментор д-р Сълза Палпурина, НПМ-БАН, предлага художествен прочит на симбиозата между растения и гъби, като проследява процесите им на развитие и взаимодействие в рамките на едно на пръв поглед ограничено пространство, но всъщност представляващо малка екосистема. Авторката прилага комбинация от дигитална медия — проектирана анимация и биологични материали, които учените събират на терен. Разположена е във фоайето на етаж 4.

Две от инсталациите — „Невидими връзки“ и „еco.exe“ ще станат част от постоянната експозиция на музея.

„#artscience: Научно-творческа резиденция в музея“ се организира от Националния природонаучен музей — БАН в партньорство с Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания — БАН, Националната художествена академия, Фондация ДА ЛАБ и Българска Наука. Проектът има за цел да провокира обмен на идеи и колаборация между изследователските полета на науката и изкуството чрез разменено гостуване между двата института на БАН и Националната художествена академия (НХА).

Проектът е с ръководител Нора Караламбева, експерт изложби и събития в НПМ-БАН и се реализира с подкрепата на СП „Култура“, Направление „Културно-образователни проекти, активни публики“ 2023.

— проф. Венелин Шурелов, съосновател и ръководител на магистърска програма „Дигитални изкуства“ в НХА, ръководителят на резиденцията Нора Караламбева и Владимир Николов, научен ментор в резиденцията в интервю за БНР

— Вижте повече: листовка [*.PDF]

Версия за печат