English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Първи преглед на пещерната фауна на Коста Рика с много нови данни за подземните животни от неизследвани пещери направиха учени от Националния природонаучен музей при БАН (1) (c) НПМ
Първи преглед на пещерната фауна на Коста Рика с много нови данни за подземните животни от неизследвани пещери направиха учени от Националния природонаучен музей при БАН (2) (c) НПМ
Първи преглед на пещерната фауна на Коста Рика с много нови данни за подземните животни от неизследвани пещери направиха учени от Националния природонаучен музей при БАН (3) (c) НПМ
Първи преглед на пещерната фауна на Коста Рика с много нови данни за подземните животни от неизследвани пещери направиха учени от Националния природонаучен музей при БАН (4) (c) НПМ

Първи преглед на пещерната фауна на Коста Рика с много нови данни за подземните животни от неизследвани пещери направиха учени от Националния природонаучен музей при БАН

12 декември 2023 18:30

Доц. Николай Симов и Станимира Делева, асоцииран сътрудник на НПМ-БАН, съвместно с техни колеги от Коста Рика обобщават всички публикувани и събрани от тях данни за подземната фауна на тази „гореща точка“ за световното биоразнообразие в публикация за престижното научно списание Subterranean Biology.

Тяхната нова статия „Пещерната фауна на Коста Рика: състояние и бъдещи изследователски перспективи“ показва колко (не)знаем за подземната фауна в страната. Освен създаденият първи изчерпателен литературен обзор на съществуващата информация, авторите представят и огромен брой нови находки от теренните им проучвания, проведени между 2015 г. и 2018 г.

Сред най-интересните находки, съобщени в изследването, може да се отбележи първото наблюдение на твърдокрилото насекомо Amnestus subferrugineus (Westwood 1837) в пещерите на Коста Рика, което представлява допълнение към фаунистичния списък на страната. Освен безгръбначната фауна в пещерите на Коста Рика бяха съобщени риби с бледо оцветяване на тялото (Rhamdia guatemalensis), които предстои да бъдат изследвани.

Тази статия ще е основа за планирането на бъдещи изследователски проекти, подчертавайки пропуските в знанията за подземната фауна и ще послужи като важна стъпка в усилията за опазване на подземната среда и пещерите в Коста Рика.

Станимира Делева е асоцииран сътрудник на музея, млад учен и водещ автор на проучването, която води редица експедиции в Коста Рика в търсене на нови пещери и в изследването на техните обитатели. Това е втора публикация в резултат на нейната дългогодишна изследователска работа в страната, след пилотно изследване на пещеролюбивите прилепи в провинция Пунтаренас. С експедициите си в Коста Рика, Станимира продължава традицията на пионерна изследователска работа на Националния природонаучен музей при БАН в непознати и труднодостъпни пещери у нас и по света.

Версия за печат