English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Ролята на Националния природонаучен музей при БАН в развитието на орнитологията в България (1) (c) НПМ
Ролята на Националния природонаучен музей при БАН в развитието на орнитологията в България (2) (c) НПМ

Ролята на Националния природонаучен музей при БАН в развитието на орнитологията в България

14 май 2024 17:30

Новоизлязлата публикация „One Hundred and Thirty-Five Years of Ornithology in Bulgaria: The Role of the National Museum of Natural History at the Bulgarian Academy of Sciences in the Development of Ornithology in Bulgaria—Representatives, Collections and Achievements“ на проф. д.б.н. Златозар Боев от НПМ-БАН представя възникването, развитието и проблемите на първите орнитологични колекции в България и техните изследователи. С учредяването на Националния природонаучен музей при БАН практически се поставя началото и на орнитологичните изследвания в страната.

В статията е анализирано развитието на орнитологичните изследвания в тази най-стара на Балканския полуостров природонаучна институция от основаването й през последните десетилетия на 19 век до наши дни. Този 135-годишен период (1889—2024) включва работата на 12 уредници на орнитологичните колекции, за всеки от които са представени основните им приноси и най-значимите им орнитологични публикации.

Двама от тези куратори всъщност са били главите на българската държава — царете Фердинанд I и Борис III. Това е уникално явление, както в науката, така и в историята на държавното управление. С това България е единствената държава в света, чийто двама монарси са били орнитолози! Изтъкнати са техните качества и приносите им като куратори-орнитолози и естествоизпитатели. Показани са значението на големите постъпления на екзотични орнитологични колекции на Amedée Alléon, Emil Holub, Stuart Baker, колекците на Павел Патев, Златозар Боев и др. Изтъкнати са фаунистичните приноси на Павел Патев, Николай Боев и Стефан Дончев в изучаването на българската орнитофауна. Очертано е значението на орнитологичните колекции в музея за развитието на различните направления в изучаването на птичия свят в страната.

Към 2024 г. орнитологичните му колекции в музея наброяват над 19 200 единици от фосилни и субфосилни птици, над 4000 единици в остеологичната колекция, над 4300 единици монтирани тотални сухи препарати, 11 300 напълнени кожи, 44 спиртно-формалинови препарата, 150 гнезда и 420 яйца. Въз основа на материали от България досега са описани 42 нови за науката таксона птици. Орнитологичните изследвания в страните от Балканския полуостров през миналия век са се развивали най-вече в България и особено в Националния природонаучен музей. Орнитолозите, които са работили в този музей, са били и едни от най-квалифицираните български зоолози. Някои са и сред най-известните и бележити естествоизпитатели в България.

Изминалите 135 години доказват, че такива учени могат да се изграждат и развиват само в солидни научни институции, какъвто е бил и понастоящем е Националния природонаучен музей при Българската академия на науките.

Публикацията е достъпна на: https://www.mdpi.com/1424-2818/16/5/284.

Версия за печат