English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Проучване на египетските лешояди на остров Масира, Оман (c) НПМ

Проучване на египетските лешояди на остров Масира, Оман

16 май 2024 13:20

Ивайло Ангелов, докторант в Националния природонаучен музей при БАН, участва в проучване на египетските лешояди (Neophron percnopterus) на остров Масира, Оман като част от проект, ръководен от Дружеството за околна среда в Оман (ESO). Целта на проекта е продължаване на дейностите и надграждане върху по-ранно проучване на дружеството от 2012 г., също с участието на Ивайло Ангелов, който заедно с еколога д-р Mike McGrady установена висока плътност на египетски лешояди (52 територии заети от двойки), което свидетелства за високата численост на популацията на острова. Настоящото проучване бе с продължителност от 9 дни и имаше за цел да установи размера на гнездовата популация 12 години след първоначалното. Екипът посети почти всички територии, регистрирани при предишното проучване и установи някои промени, настъпили на острова за изминалия период. Най-забележимите от тях са частичното преустановяване на работата на градското сметище след 2015 г. и повишената междувидова конкуренция с бели щъркели (Ciconia ciconia) и кафявоврати гарвани (Corvus ruficollis). В дългосрочен план, тези промени могат да повлияят на заетостта на териториите, размера на популацията и обилието на наличната храна, както и да намалят капацитета на района за поддържане на предишната много висока численост на популацията на египетски лешояди.

Екипът анализира данните и изследва връзката между възможно увеличаване на процента на млади птици, напускащи острова, за да гнездят на континента и сравни установената сега плътност с тази от преди 12 години.

Дружеството за околна среда в Оман продължава да изследване разпространението, броя и статуса на популацията на египетските лешояди на остров Масира, както и дейностите за повишаване на осведомеността за вида сред широката общественост в Оман. Издадена е детска книжка „Хищните птици в Оман“, плакат и информационно табло „Лешоядите в Оман“, които са свободно достъпни на уебсайта на ESO.

Версия за печат