Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0580”):

Erebia melas
Euphydryas cynthia
Euphydryas aurinia


Назад към предишната страница