English · Български

Euphydryas aurinia
Euphydryas aurinia (фото: С. Бешков, май 2006).

Euphydryas aurinia

(Rottemburg, 1775)
Статут — Директива за хабитатите 92_43 | Приложение II Червена книга на европейските дневни пеперуди Бернска конвенция | Приложение II CORINE биотопи

Разпространен в Европа, Турция, умерения пояс на Азия и Корея. В България се среща в изолирани популации; в планините до 2100 m (Рила: Мальовица) (Abadjiev, 1995: 78). Присъства в Приложение II на Директивата за местообитанията 92/43 на ЕС и в Приложение II на Бернската конвенция. Включен като уязвим в Червена книга на европейските дневни пеперуди (van Swaay & Warren, 1999: 167).


Находища:

FM92: цирк. Спано поле, Пирин, Благоевградско: 1800 m (Reisser & Züllich, 1934: 14) • FM96: Илийна река, Рила, Кюстендилско: 2000 m (Abadjiev, 2001: 265) • FM96: местн. Равна, Рила, Кюстендилско: 1700—[1800 m] (Abadjiev, 1991: 33) • FM96: Рилски манастир, Рила, Кюстендилско, 42.1333N, 23.3333E: [1207 m] (Nicholl, 1900: 33) • FM97: местн. Мальовица, Рила, Кюстендилско: 1800—2100 m (Abadjiev, 1995: 78) • FN82: Витоша, Софийско: 1000 m (Буреш & Тулешков, 1929: 199) • FN82: София (Княжево): [800 m] (Дряновски, 1904: 255) • FN90: с. Ковачевци, Софийско, 42.45N, 23.33333E: [700 m] (Abadjiev, 2001: 265) • GM06: местн. Тиха Рила, Рила: 1950 m (Abadjiev, 2001: 265) • GM18: кур. Боровец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.6E (Буреш & Тулешков, 1929: 199) • GM38: гр. Костенец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.81667E (Буреш & Тулешков, 1929: 199) • KG65: с. Дорково, Родопи, Пазарджишко, 42.03333N, 24.13333E: [800 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 199) • KG66: Чепинска река, Родопи (Буреш & Тулешков, 1929: 199) • KG81: с. Грохотно, Родопи, Смолянско, 41.7N, 24.38333E: [800 m] (Ganev, 1983b: 59) • LG13: мина Персенк, Родопи: [900 m] (Ganev, 1983b: 59) • LG24: с. Бачково, Родопи, Пловдивско, 41.95N, 24.867E: [400 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 199) • LG25: гр. Асеновград, Пловдивско, 42.017N, 24.867E: [200 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 199) • MG11: х. Арда, Хасковско (Abadjiev, 1995: 78, Pl. IV, Pl. XXX, 114, 127, 149) • MH42: хълм Бармук, Сливенско (Rebel, 1903: 167).


UTM карта на известното разпространение на Euphydryas aurinia в България
UTM карта на известното разпространение на Euphydryas aurinia в България.