Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0640”):

Polyommatus eroides
Coenonympha rhodopensis


Назад към предишната страница