English · Български

Polyommatus eroides
Polyommatus eroides (фото: С. Бешков, 2005).

Polyommatus eroides

(Frivaldszky, 1835)
Статут — Директива за хабитатите 92_43 | Приложение II Червена книга на европейските дневни пеперуди CORINE биотопи

Видът се среща в Източна Европа, Турция, Урал, северен Казахстан и западен Сибир. В България разпространен предимно в планините до 2300—2400 m (Рила: Седемте рилски езера) (Abadjiev, 2001: 156). Включен в Приложение II на Директивата за местообитанията 92/43 на Европейския съюз.


Находища:

FL87: х. Беласица, Благоевградско: 800—1200 m (Сливов & Несторова, 1988: 118) • FL88: х. Беласица, Благоевградско: ≤ 800 m (Сливов & Несторова, 1988: 118) • FM37: х. Осогово, Осоговска пл., Кюстендилско: 1000—1500 m (Abadjiev, 2001: 156) • FM92: Сини връх, Пирин, Благоевградско: 1700—1900 m (Дряновски, 1921: 131) • FM93: вр. Каменитица, Пирин, Благоевградско: 1900 m (Buresch, 1918: 272) • FM93: х. Яворов, Пирин, Благоевградско: 1700 m (Abadjiev, 2001: 156) • FM94: вр. Капатник, Рила, Благоевградско: 1800—2100 m (Abadjiev, 2001: 156) • FM96: местн. Равна, Рила, Кюстендилско: 2000 m (Abadjiev, 1991: 31, 32) • FM96: Рилски манастир, Рила, Кюстендилско, 42.1333N, 23.3333E: [1207 m] (Krzywicki, 1981: 44) • FM97: местн. Кирилова поляна, Рила, Кюстендилско: [1300 m] (Nicholl, 1900: 64, 65) • FM97: местн. Мальовица, Рила, Кюстендилско: 1800 m (Essayan & Cintré, 1980: 270) • FM97: цирк. Седемте Рилски езера, Рила, Кюстендилско: 2300—2400 m (Abadjiev, 2001: 156) • FN68: вр. Ком, Стара планина: 1700—2000 m (Abadjiev, 2001: 156) • FN82: Драгалевски манастир, Витоша, Софийско: 900—1500 m (Буреш & Тулешков, 1930: 165) • FN91: с. Панчарево, Софийско, 42.6N, 23.417E: [650 m] (Abadjiev, 2001: 157) • FN92: София (Лозенец) (Бахметьев, 1899: 11) • FP41: с. Горни Лом, Видинско, 43.4850N, 22.7475E: 820 m (Abadjiev, 2001: 157) • GL28: Хамбар дере, Славянка, Благоевградско: 1200—1700 m (Abadjiev, 2001: 157) • GM01: вр. Каменитица, Пирин, Благоевградско: 1300—1800 m (Franke, 1989: 135) • GM01: х. Яне Сандански, Пирин, Благоевградско: [1230 m] (Lehmann, 1990: 124) • GM02: р. Бъндерица, Пирин, Благоевградско: 1800 m (Буреш & Илчев, 1915: 183) • GM03: р. Бъндерица, Пирин, Благоевградско: 950—1600 m (Буреш & Тулешков, 1930: 165) • GM03: гр. Банско, Пирин, Благоевградско, 41.839N, 23.5E: 900 m (Buresch, 1918: 272) • GM03: р. Демяница, Пирин, Благоевградско: 1000 m (Buresch, 1918: 272) • GM04: гр. Разлог, Благоевградско, 41.89N, 23.479E: [700 m] (Krzywicki, 1981: 43) • GM06: местн. Тиха Рила, Рила: 1900—2000 m (Abadjiev, 2001: 157) • GM07: Сухото езеро, Рила: 2000 m (Abadjiev, 2001: 157) • GM10: вр. Орелек, Пирин, Благоевградско: 1600—1800 m (Abadjiev, 2001: 157) • GM10: местн. Попови ливади, Пирин, Благоевградско: 1300—1700 m (Abadjiev, 2001: 157) • GM16: х. Грънчар, Рила: 2100 m (Abadjiev, 2001: 157) • GM16: местн. Трещеник, Рила: 1830 m (Abadjiev, 2001: 157) • GM17: вр. Мусала, Рила (Буреш & Тулешков, 1930: 165) • GM17: цирк. Шатърски езера, Рила, Софийско: 2300 m (Буреш & Тулешков, 1930: 165) • GM17: цирк. Жълти езера, Рила, Софийско (Graves, 1928: 82) • GM17: пр. Железни врата, Рила, Софийско (Rebel, 1903: 190) • GM18: кур. Боровец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.6E (Nicholl, 1900: 66) • GM18: местн. Черната скала, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.6E (Graves, 1928: 65, 82) • GM26: с. Черна Места, Рила, Благоевградско, 42.033N, 23.717E (Carbonell, 1994: 442, 443) • GM34: р. Аландере, Родопи, Пазарджишко (Abadjiev, 2001: 157) • GM34: р. Софандере, Родопи, Пазарджишко (Маркович, 1910: 86) • GM38: гр. Костенец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.81667E (Nicholl, 1900: 68) • GM43: р. Балъкдере, Родопи, Пазарджишко (Маркович, 1910: 86) • GM46: Елин връх, Родопи, Пазарджишко (Маркович, 1910: 86) • GN01: с. Герман, Софийско, 42.617N, 23.417E: 950 m (Abadjiev, 2001: 157) • GN01: Германски манастир, Софийско (Abadjiev, 2001: 157) • GN01: яз. Искър (стената), Софийско: 720 m (Abadjiev, 1999: 283) • KG83: с. Фотиново, Родопи, Пазарджишко, 41.883N, 24.35E: [1000 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 165) • KG91: х. Перелик, Родопи, Смолянско: 1800 m (Abadjiev, 2001: 157) • LG01: Смолянски езера, Родопи, Смолянско: 1500—1600 m (Abadjiev, 2001: 157) • LG02: гр. Чепеларе, Родопи, Смолянско, 41.733N, 24.683E: [1000 m] (Abadjiev, 2001: 157) • LG21: с. Славейно, Родопи, Смолянско, 41.633N, 24.867E: 1100 m (Abadjiev, 2001: 157) • LH22: вр. Равнец, Стара планина (Beshkov, 1996: 122—123) • MH42: гр. Сливен, 42.686N, 26.329E: [300 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 165) • MJ61: гр. Разград, 43.567N, 26.517E: [200 m] (Юркевич, 1904: 301) • MJ62: гара Разград (Маркович, 1909: 13).


UTM карта на известното разпространение на Polyommatus eroides в България
UTM карта на известното разпространение на Polyommatus eroides в България.