Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “0680”):

Pyrgus cacaliae
Limenitis populi
Euphydryas aurinia


Назад към предишната страница