Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “1230”):

Erebia medusa
Euphydryas aurinia


Назад към предишната страница