Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “1260”):

Thymelicus acteon
Parnassius apollo
Scolitantides orion
Maculinea arion


Назад към предишната страница