English · Български

Maculinea arion
Maculinea arion (фото: С. Бешков, юни 2007).

Maculinea arion

(Linnaeus, 1758)
Статут — Червена книга на европейските дневни пеперуди Бернска конвенция | Приложение II CORINE биотопи

Видът се среща в Европа, Турция, Русия, северен Казахстан, Монголия, Китай и Япония. В България широко разпространен; в планините до 1800 m (Пирин: Бъндерица) (Буреш & Илчев, 1921: 62). Видът е включен в Приложение II на Бернската конвенция и като уязвим в Червена книга на европейските дневни пеперуди (van Swaay & Warren, 1999: 124).


Находища:

FL79: Огражден пл., Благоевградско: 1300—1639 m (Ganev, 1986: 95) • FL87: х. Беласица, Благоевградско: 800—1600 m (Сливов & Несторова, 1988: 118) • FL88: х. Беласица, Благоевградско: ≤ 800 m (Сливов & Несторова, 1988: 118) • FM72: гара Кресна, Кресненски пролом, Благоевградско, 41.7333N, 23.1500E: [232 m] (Krzywicki, 1981: 42) • FM73: с. Крупник, Благоевградско, 41.8500N, 23.1167E: 800 m (Илчев, 1921: 97) • FM78: гр. Дупница, Кюстендилско, 42.2667N, 23.1167E: [535 m] (Йоакимов, 1899: 859) • FM91: с. Лиляново, Благоевградско, 41.6167N, 23.3167E: [676 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 177) • FM96: Рилски манастир, Рила, Кюстендилско, 42.1333N, 23.3333E: [1207 m] (Йоакимов, 1899: 859) • FM97: местн. Кирилова поляна, Рила, Кюстендилско: [1300 m] (Nicholl, 1900: 64) • FN82: Драгалевски манастир, Витоша, Софийско: 950—1600 m (Буреш & Тулешков, 1930: 176—177) • FN82: Люлин, Софийско (Graves, 1928: 81) • FN82: София (Княжево): [800 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 176) • FN91: Кокалянски манастир, Софийско: [800 m] (Бахметьев, 1898: 32) • FN91: с. Панчарево, Софийско, 42.6N, 23.417E: [650 m] (Abadjiev, 1999: 283) • GL29: хълм Градище, Пирин, Благоевградско: 800—900 m (Lehmann, 1994: 281) • GM02: р. Бъндерица, Пирин, Благоевградско: 1600—1800 m (Буреш & Илчев, 1921: 62) • GM03: р. Бъндерица, Пирин, Благоевградско: 1000—1600 m (Буреш & Тулешков, 1930: 177) • GM03: гр. Банско, Пирин, Благоевградско, 41.839N, 23.5E: [700 m] (Krzywicki, 1981: 42) • GM03: р. Демяница, Пирин, Благоевградско: 800—1000 m (Буреш & Тулешков, 1930: 177) • GM04: гр. Разлог, Благоевградско, 41.89N, 23.479E: [700 m] (Krzywicki, 1981: 42) • GM07: р. Леви Искър, Рила (Nicholl, 1900: 65, 66) • GM18: кур. Боровец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.6E (Дряновски, 1909а: 74) • GM18: р. Сливница, Рила, Софийско (Graves, 1928: 81) • GM18: местн. Варника, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.6E (Graves, 1928: 81) • GM34: р. Аландере, Родопи, Пазарджишко (Abadjiev, 2001: 136) • GM35: с. Абланица, Родопи, Пазарджишко, 41.98333N, 23.96667E: [1000 m] (Abadjiev, 2001: 136) • GM38: гр. Костенец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.81667E (Nicholl, 1900: 68) • GM46: Елин връх, Родопи, Пазарджишко (Abadjiev, 2001: 136) • GM47: с. Голямо Белово, Пазарджишко, 42.183N, 23.983E: [300 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 176) • GM49: Бенковски, Средна гора (Буреш & Тулешков, 1930: 176) • GN01: Германски манастир, Софийско (Буреш & Тулешков, 1930: 176) • GN02: Врана, Софийско (Буреш & Тулешков, 1930: 176) • GN13: Буховски манастир, Софийско (Буреш & Тулешков, 1930: 176) • GN24: пр. Витиня, Стара планина (Буреш & Тулешков, 1930: 176) • KG71: с. Борино, Родопи, Смолянско, 41.683N, 24.283E: [1000 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 176) • KG83: с. Селча, Родопи, Смолянско, 41.833N, 24.383E: [1000 m] (Abadjiev, 2001: 136) • KH59: с. Реселец, Плевенско, 43.23333N, 24.03333E: [100 m] (Abadjiev, 2001: 136) • LG02: гр. Чепеларе, Родопи, Смолянско, 41.733N, 24.683E: [1000 m] (Илчев, 1915: 166) • LG24: Бачковски манастир, Родопи, Пловдивско (Буреш & Тулешков, 1930: 176) • LH03: х. Дерменка, Стара планина: 1500 m (Abadjiev, 2001: 138) • LH17: гр. Ловеч, 43.133N, 24.717E: [100 m] (Иванов, 1926: 217) • LH22: гр. Карлово, Пловдивско, 42.633N, 24.8E: [400 m] (Haig-Thomas, 1936: 138) • LH32: Калоферски манастир, Пловдивско: 700—1600 m (Буреш & Тулешков, 1930: 176) • LH64: гр. Габрово, 42.875N, 25.334E: [400 m] (Krzywicki, 1981: 42) • LH87: гр. Велико Търново, 43.086N, 25.656E: [100 m] (Бахметьев, 1902: 404) • MG01: х. Момина скала, Хасковско (Abadjiev, 2001: 138) • MH33: местн. Черковната кория, Сливенско (Буреш & Тулешков, 1930: 176) • MH42: гр. Сливен (Абланово) (Пигулев, 1899—1900 (1899): 23) • MH42: гр. Сливен, 42.686N, 26.329E: [300 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 176) • MH43: вр. Чаталка, Стара планина, Сливенско (Буреш & Тулешков, 1930: 176) • MH43: местн. Кутелка, Сливенско: [900 m] (Rebel, 1903: 19) • MJ62: гара Разград (Маркович, 1909: 14) • MJ71: с. Самуил, Разградско, 43.517N, 26.75E: [300 m] (Маркович, 1909: 14) • NG36: с. Звездец, Бургаско, 42.11666N, 27.41667E: [300 m] (Илчев, 1924: 176) • NG38: с. Крушевец, Бургаско, 42.26667N, 27.48333E: [100 m] (Илчев, 1924: 176) • NG44: гр. Малко Търново, Бургаско, 41.983N, 27.533E: [300 m] (Илчев, 1924: 176) • NG65: с. Кости, Бургаско, 42.067N, 27.783E: [50 m] (Буреш & Тулешков, 1930: 176) • NH89: с. Кранево, Добричко, 43.33333N, 28.05E (Krzywicki, 1981: 42) • NJ80: местн. Фиш-фиш дере, Добричко, 43.383N, 28.083E: [50 m] (Popescu-Gorj, 1964: 237) • NJ90: гр. Балчик, Добричко, 43.383N, 28.167E: [50 m] (Caradja, 1929: 63).


UTM карта на известното разпространение на Maculinea arion в България
UTM карта на известното разпространение на Maculinea arion в България.