Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “1800”):

Polyommatus eroides
Coenonympha rhodopensis
Erebia medusa
Erebia rhodopensis
Erebia melas
Euphydryas cynthia


Назад към предишната страница