Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2240”):

Coenonympha rhodopensis
Erebia orientalis
Erebia rhodopensis
Erebia pronoe
Erebia oeme
Euphydryas cynthia


Назад към предишната страница