English · Български

Erebia oeme
Erebia oeme (фото: З. Колев).

Erebia oeme

(Hübner, [1804])
Статут — Ендемичен вид

Ендемичен вид; ареалът е ограничен в Европа. В България се среща на Стара планина, Рила, Пирин и Родопите от 1000 (Рила: Марица) (Slaby, 1979: 85—86) до 2600 m (Рила: Мусала) (Буреш & Тулешков, 1929: 222).


Находища:

FM92: Сини връх, Пирин, Благоевградско: 1500—1900 m (Drenowski, 1920: 242) • FM92: Влахинска река, Пирин, Благоевградско: 2100 m (Grosser, 1982: 218) • FM96: местн. Кулата, Рила, Кюстендилско: 1500—1700 m (Rebel, 1903: 173) • FM96: местн. Равна, Рила, Кюстендилско: 1700—2000 m (Abadjiev, 1993: 50, 61) • FM96: Рилски манастир, Рила, Кюстендилско, 42.1333N, 23.3333E: [1207 m] (Krzywicki, 1981: 38) • FN68: вр. Ком, Стара планина: [1700—2000 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 223) • GM02: р. Бъндерица, Пирин, Благоевградско: 1800—2000 m (Slaby, 1979: 85, 86) • GM02: вр. Вихрен, Пирин, Благоевградско, 41.800N, 23.370E (Abadjiev, 1997: 72) • GM06: местн. Тиха Рила, Рила: 2000 m (Abadjiev, 2001: 215) • GM07: около 12—13 mi [20—21 km] Ю Самоков (Леви Искър) [при сливането на Леви Искър и Долна Лева река]: 5000 ft (Nicholl, 1900: 64) • GM07: р. Леви Искър, Рила: 4500 ft (Nicholl, 1900: 34) • GM07: местн. Овнарско, Рила (Буреш & Тулешков, 1929: 222) • GM07: вр. Попова капа, Рила (Буреш & Тулешков, 1929: 222) • GM07: Сухото езеро, Рила (Nicholl, 1900: 65) • GM16: х. Грънчар, Рила: 2100 m (Abadjiev, 2001: 215) • GM16: местн. Трещеник, Рила: 1830 m (Abadjiev, 2001: 215) • GM17: вр. Манчо, Рила: 2500 m (Буреш & Тулешков, 1929: 223) • GM17: цирк. Маричини езера, Рила (Nicholl, 1900: 67) • GM17: вр. Мусала, Рила: 2600 m (Буреш & Тулешков, 1929: 222) • GM17: цирк. Шатърски езера, Рила, Софийско: 2300 m (Буреш & Тулешков, 1929: 222) • GM17: цирк. Жълти езера, Рила, Софийско (Graves, 1928: 84) • GM18: кур. Боровец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.6E (Буреш & Тулешков, 1929: 222) • GM18: р. Марица, Рила, Софийско: 1000 m (Slaby, 1979: 85—86) • GM18: местн. Ситняково, Рила, Софийско (Буреш & Тулешков, 1929: 222) • GM27: местн. Белмекен, Рила, Софийско (Straubenzee, 1933: 13, 33) • GM27: р. Чавча, Рила, Софийско (Nicholl, 1900: 68) • GM27: гр. Костенец, Рила, Софийско: 1600 m (Буреш & Тулешков, 1929: 223) • GM34: р. Аландере, Родопи, Пазарджишко (Маркович, 1910: 84) • GM41: с. Сатовча, Родопи, Благоевградско, 41.61666N, 23.98333E: [700 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 223).


UTM карта на известното разпространение на Erebia oeme в България
UTM карта на известното разпространение на Erebia oeme в България.