Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2260”):

Pyrgus cacaliae
Pieris ergane
Erebia rhodopensis
Euphydryas cynthia


Назад към предишната страница