English · Български

Pieris ergane
Pieris ergane (фото: M. Rowlings, юли 2004).

Pieris ergane

(Geyer, [1828])
Статут — CORINE биотопи

Видът се среща в Испания, южна Франция, северна и централна Италия, Балканите, Турция, Близкия изток и Иран. В България рядък; в планините до 2360 m (Рила: Маркуджика) (Abadjiev, 2001: 87).


Находища:

FL88: х. Беласица, Благоевградско: ≤ 800 m (Сливов & Несторова, 1988: 116) • FL89: хълм Кожух, Благоевградско, 41.4333N, 23.2500E: [280 m] (Abadjiev, 2001: 87) • FM39: гара Скакавица, Земенски пролом, Кюстендилско, 42.4186N, 22.6553E: [650 m] (Abadjiev, 1992: 37) • FM72: гара Кресна, Кресненски пролом, Благоевградско, 41.7333N, 23.1500E: [232 m] (Krzywicki, 1981: 31) • FM96: Рилски манастир, Рила, Кюстендилско, 42.1333N, 23.3333E: [1207 m] (Krzywicki, 1981: 31) • FN55: гр. Драгоман, Софийско, 42.919N, 22.932E: [700 m] (Drenowski, 1910: 124) • GL08: с. Петрово, Благоевградско, 41.433N, 23.517E: [300 m] (Тулешков, 1929: 153) • GL18: Петровска р., Славянка, Благоевградско (Тулешков, 1929: 153) • GL28: Хамбар дере, Славянка, Благоевградско: 1600 m (Abadjiev, 2001: 87) • GL29: хълм Градище, Пирин, Благоевградско: 700—800 m (Kolev & van der Poorten, 1997: 38) • GM03: гр. Банско, Пирин, Благоевградско, 41.839N, 23.5E: 1500 m (Буреш & Тулешков, 1929: 175) • GM17: рид Маркуджика, Рила: 2360 m (Abadjiev, 2001: 88) • GM18: местн. Ситняково, Рила, Софийско: 1600 m (Бахметьев, 1909: 279) • GM45: гр. Велинград, Родопи, Пазарджишко, 42.017N, 24E: [700 m] (Krzywicki, 1981: 31) • KG67: с. Варвара, Пазарджишко, 42.15N, 24.133E: [300 m] (Тулешков, 1965: 186) • KG80: с. Триград, Родопи, Смолянско, 41.6N, 24.383E: 1000 m (Буреш & Тулешков, 1929: 175) • KG81: Чаирска река, Родопи, Смолянско: 960 m (Abadjiev, 2001: 88) • KG86: с. Бяга, Пазарджишко, 42.067N, 24.367E: [200 m] (Ganev & Beshkov, 1987: 113) • KG86: с. Огняново, Пазарджишко, 42.133N, 24.417E: [150 m] (Тулешков, 1965: 186) • KG91: с. Широка лъка, Родопи, Смолянско, 41.683N, 24.583E: [1000 m] (Маркович, 1923: 125) • KG95: с. Устина, Пловдивско, 42.033N, 24.517E: [200 m] (Ganev, 1983b: 57) • KG95: Въча, Родопи (Ganev, 1983b: 57) • LG02: гр. Чепеларе, Родопи, Смолянско, 41.733N, 24.683E: [1000 m] (Маркович, 1923: 125) • LG03: с. Хвойна, Родопи, Смолянско, 41.86666N, 24.68333E: [700 m] (Маркович, 1923: 125) • LG13: мина Персенк, Родопи: 1000 m (Ganev, 1983b: 57) • LG21: вр. Енихантепе, Родопи (Drenowski, 1925: 108) • LG25: гр. Асеновград, Пловдивско, 42.017N, 24.867E: [200 m] (Недялков, 1909: 127) • LG80: с. Студен кладенец, Кърджалийско, 41.6N, 25.65E: [150 m] (Beshkov, 1995: 202) • LH31: гр. Калофер, Пловдивско, 42.617N, 24.983E: [600 m] (Krzywicki, 1981: 31) • MG01: с. Долно Черковище, Хасковско: [180 m] (Abadjiev, Tshikolovets & Beshkov, 1999: 274) • MG01: гр. Маджарово, Хасковско, 41.633N, 25.867E: [100 m] (Beshkov, 1995: 202) • MH42: гр. Сливен, 42.686N, 26.329E: [300 m] (Nicholl, 1900: 31).


UTM карта на известното разпространение на Pieris ergane в България
UTM карта на известното разпространение на Pieris ergane в България.