Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2580”):

Polyommatus eroides
Coenonympha rhodopensis


Назад към предишната страница