Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2590”):

Parnassius apollo
Maculinea alcon
Maculinea arion


Назад към предишната страница