Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2630”):

Zerynthia polyxena
Parnassius mnemosyne
Apatura ilia
Nymphalis xanthomelas


Назад към предишната страница