English · Български

Apatura ilia

([Denis & Schiffermüller], 1775)
Статут — CORINE биотопи

Видът е разпространен в Централна и южна Европа, Кавказ, южен Урал, северозападен Казахстан и Китай. В България широко разпространен в изолирани популации; в планините до 1000 m (Рила: Боровец).


Находища:

FL88: х. Беласица, Благоевградско: ≤ 800 m (Сливов & Несторова, 1988: 116) • FM39: гара Скакавица, Земенски пролом, Кюстендилско, 42.4186N, 22.6553E: [650 m] (Abadjiev, 1995: 20) • FN77: Петрохански проход, Стара планина: [1500 m] (Бахметьев, 1902: 405) • FN82: Люлин, Софийско (Graves, 1928: 83) • FN91: с. Бистрица, Витоша, Софийско, 42.58333N, 23.36667E: [1000 m] (Abadjiev, 2001: 239) • FN91: с. Панчарево, Софийско, 42.6N, 23.417E: [650 m] (Bachmetjew, 1896—1897 (1896): 166) • FN92: София (Bachmetjew, 1896—1897 (1896): 166) • FN92: София (Драгалевци) (Abadjiev, 2001: 239) • FN92: София (Лозенец) (Буреш & Тулешков, 1929: 186) • FN92: София (Орлов мост) (Abadjiev, 2001: 241) • FN95: гара Реброво, Искърски пролом, Софийско, 42.883N, 23.383E: [500 m] (Сливов, 1968: 146) • GM18: кур. Боровец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.6E: [1000 m] (Дряновски, 1909а: 74) • GM38: гр. Костенец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.81667E (Буреш & Тулешков, 1929: 186) • GM39: с. Стамболово, Софийско, 42.4N, 23.817E: [500 m] (Илчев, 1913: 93) • GM47: с. Голямо Белово, Пазарджишко, 42.183N, 23.983E: [300 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 186) • GN01: Германски манастир, Софийско (Буреш & Тулешков, 1929: 186) • GN01: Урвич, Панчаревски пролом, Софийско (Abadjiev, 1995: 140) • GN02: Врана, Софийско (Буреш, 1912: 41) • LG16: гр. Пловдив, 42.15N, 24.75E: [100 m] (Аджаров, 1924: 124) • LG16: гр. Пловдив (Острова), 42.15N, 24.75E: [100 m] (Ангелов, 1960: 34) • LJ00: гр. Плевен, 43.417N, 24.617E: [50 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 186) • MG04: гр. Харманли, Хасковско (Тулешков, 1965: 187) • MG66: гр. Елхово, Ямболско, 42.167N, 26.567E: [100 m] (Тулешков, 1965: 187) • MJ15: гр. Русе, 43.856N, 25.971E (Ковачев, 1898: 23) • NH78: гр. Варна, 43.183N, 27.9E (Буреш & Тулешков, 1929: 186).


UTM карта на известното разпространение на Apatura ilia в България
UTM карта на известното разпространение на Apatura ilia в България.