Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “2650”):

Polyommatus eroides
Coenonympha rhodopensis


Назад към предишната страница