Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “3080”):

Parnassius apollo
Pieris ergane
Erebia melas


Назад към предишната страница