Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “3930”):

Coenonympha rhodopensis
Erebia medusa
Erebia alberganus


Назад към предишната страница