English · Български

Erebia alberganus
Erebia alberganus (фото: С. Бешков, 2005).

Erebia alberganus

(Prunner, 1798)
Статут — Ендемичен вид

Разпространението на вида е ограничено в северна Испания, Алпите и България. У нас е намиран на Стара планина и Средна гора на височина от 820 (Горни Лом) (Abadjiev, 2001: 206) — 2300 m (Ботев) (Буреш & Тулешков, 1929: 221).


Находища:

FN77: Петрохански проход, Стара планина: 1550 m (Abadjiev, 2001: 206) • FP41: с. Горни Лом, Видинско, 43.4850N, 22.7475E: 820—840 m (Abadjiev, 2001: 206) • KH94: х. Козя стена, Стара планина: 1600 m (Popov, 1998: 133) • KH94: Маркова ливада, Стара планина: 1550 m (Popov, 1998: 133) • LH03: х. Дерменка, Стара планина: 1500 m (Popov, 1998: 133) • LH03: х. Дерменка, Стара планина: 1530 m (Beshkov, 1992: 39) • LH03: вр. Къртала, Стара планина: 1500 m (Popov, 1998: 133) • LH03: Орлово гнездо, Стара планина: 1500 m (Popov, 1998: 133) • LH04: Козя стена, Стара планина: 1600 m (Popov, 1998: 133) • LH13: вр. Гердектепе, Стара планина: 1700 m (Beshkov, 1992: 39) • LH22: х. Балкански рози, Стара планина (Popov, 1998: 134) • LH22: х. Левски, Стара планина: 1600 m (Abadjiev, 1995: Pl. XIV, 119) • LH22: вр. Равнец, Стара планина: 1200—1400 m (Franke, 1989: 136) • LH22: х. Рай, Стара планина: 1600—1800 m (Varga & Slivov, [1977]: 171) • LH23: вр. Ботев, Стара планина (Дряновски, 1928: 73) • LH23: вр. Голям Купен, Стара планина (Дряновски, 1928: 73) • LH23: вр. Жълтец, Стара планина (Буреш & Тулешков, 1929: 221).


UTM карта на известното разпространение на Erebia alberganus в България
UTM карта на известното разпространение на Erebia alberganus в България.