Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “4050”):

Parnassius apollo
Erebia alberganus
Erebia melas


Назад към предишната страница