Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “4460”):

Zerynthia polyxena
Pseudophilotes vicrama
Hipparchia senthes


Назад към предишната страница