English · Български

Hipparchia senthes

(Fruhstorfer, 1908)
Статут — Ендемичен вид

Ареалът на вида е ограничен на Балканския полуостров. В България е съобщаван от югозападните и югоизточните части; до 900 m (Пирин: Градище) (Abadjiev, 1995: табл. X, 117).


Находища:

FL89: хълм Кожух, Благоевградско, 41.4333N, 23.2500E: [280 m] (Ganev, 1983b: 59) • FL89: Огражден пл., Благоевградско, 41.5167N, 23.1833E: ≤ 700 m (Ganev, 1986: 95) • FM72: гара П. Яворов, Кресненски пролом, Благоевградско: [250 m] (Lehmann, 1990: 125) • FM73: с. Крупник, Благоевградско, 41.8500N, 23.1167E: [800 m] (Ganev, 1983b: 59) • FM80: гр. Сандански, Благоевградско, 41.5667N, 23.2833E: [296 m] (Ganev, 1988: 152) • FM91: с. Лиляново, Благоевградско, 41.6167N, 23.3167E: [676 m] (Lehmann, 1990: 125) • GL08: Петровска р., Славянка, Благоевградско (Ganev, 1983b: 59) • GL09: с. Катунци, Благоевградско, 41.45N, 23.43333E: [100 m] (Abadjiev, 2001: 225) • GL09: гр. Мелник, Благоевградско, 41.517N, 23.4E: [300 m] (Abadjiev, 2001: 225) • GL29: хълм Градище, Пирин, Благоевградско: 900 m (Abadjiev, 1995: Pl. X, 117) • GM00: с. Рожен, Пирин, Благоевградско, 41.53333N, 23.43333E: 580 m (Beshkov & Goater, 2000: 45) • GM01: х. Яне Сандански, Пирин, Благоевградско: [1230 m] (Lehmann, 1990: 125) • LG71: гара Средна Арда, Кърджалийско: [200 m] (Abadjiev, Tshikolovets & Beshkov, 1999: 275) • MG43: с. Щит, Хасковско, 41.825N, 26.361E: [200 m] (Abadjiev, 2001: 225) • MH42: гр. Сливен, 42.686N, 26.329E: [300 m] (Ganev, 1988: 152) • NG58: ез. Аркутино, Бургаско (Ganev, 1988: 152).


UTM карта на известното разпространение на Hipparchia senthes в България
UTM карта на известното разпространение на Hipparchia senthes в България.