Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “4710”):

Parnassius mnemosyne
Glaucopsyche alexis
Melitaea aurelia


Назад към предишната страница