English · Български

Melitaea aurelia
Melitaea aurelia (фото: K. Veling).

Melitaea aurelia

Nickerl, 1850
Статут — Червена книга на европейските дневни пеперуди

Локален в Централна и Източна Европа, Турция, Закавказието, Урал, Казахстан, западен Сибир, Тян-Шан. В България рядък и в изолирани популации до 2000 m (Рила: Маричини езера) (Буреш & Тулешков, 1929: 206). Включен като уязвим в Червена книга на европейските дневни пеперуди (van Swaay & Warren, 1999: 173).


Находища:

FL88: х. Беласица, Благоевградско: [up to 800 m] (Abadjiev, 1995: 72) • FM39: [гара Скакавица], Земенски пролом, Кюстендилско, 42.4186N, 22.6553E: [650 m] (Ganev & Beshkov, 1987: 113) • FM96: Рилски манастир, Рила, Кюстендилско, 42.1333N, 23.3333E: [1207 m] (Йоакимов, 1899: 860) • FM97: местн. Кирилова поляна, Рила, Кюстендилско: [1500 m] (Nicholl, 1900: 33) • FN82: София (Княжево): [800 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 205) • FN82: София (Суходол) (Abadjiev, 1995: 72, Pl. XXIX, 127) • FN95: гр. Своге, Искърски пролом, Софийско, 42.967N, 23.35E: [500 m] (Сливов, 1968: 148) • GM04: гр. Разлог, Благоевградско, 41.89N, 23.479E: [700 m] (Krzywicki, 1981: 35) • GM18: кур. Боровец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.6E (Nicholl, 1900: 66) • GM19: гр. Самоков, Рила, Софийско, 42.333N, 23.55E (Бахметьев, 1902: 407) • GM38: гр. Костенец, Рила, Софийско, 42.26667N, 23.81667E (Higgins, 1955: 78) • GM45: гр. Велинград, Родопи, Пазарджишко, 42.017N, 24E: [700 m] (Krzywicki, 1981: 35) • GM47: с. Голямо Белово, Пазарджишко, 42.183N, 23.983E: [300 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 205) • GN01: с. Герман, Софийско, 42.617N, 23.417E: 1000 m (Abadjiev, 2001: 277) • KG82: гр. Девин, Родопи, Смолянско, 41.733N, 24.4E: [800 m] (Буреш & Тулешков, 1929: 205) • KG91: с. Широка лъка, Родопи, Смолянско, 41.683N, 24.583E: [1000 m] (Маркович, 1923: 126) • KJ60: с. Чомаковци, Плевенско, 43.31667N, 24.06667E: [50 m] (Abadjiev, 1995: 149) • LG02: гр. Чепеларе, Родопи, Смолянско, 41.733N, 24.683E: [1000 m] (Маркович, 1923: 126) • LG04: Бяла Черква, Родопи (Буреш & Тулешков, 1929: 205) • LG04: с. Лилково, Родопи, Пловдивско, 41.9N, 24.583E: [1000 m] (Abadjiev, 2001: 277) • LH31: гр. Калофер, Пловдивско, 42.617N, 24.983E: [600 m] (Krzywicki, 1981: 35) • LH64: гр. Габрово, 42.875N, 25.334E: [400 m] (Krzywicki, 1981: 35) • LH87: гр. Велико Търново, 43.086N, 25.656E: [100 m] (Тулешков, 1930: 133) • MH33: местн. Черковната кория, Сливенско (Rebel, 1903: 169) • MH42: гр. Сливен, 42.686N, 26.329E: [300 m] (Haig-Thomas, 1936: 137) • MJ15: гр. Русе (Образцов чифлик) (Ковачев, 1898: 23) • MJ61: гр. Разград, 43.567N, 26.517E: [200 m] (Rebel, 1903: 169) • MJ71: с. Самуил, Разградско, 43.517N, 26.75E: [300 m] (Маркович, 1909: 8) • NH30: гр. Бургас, 42.483N, 27.483E (Буреш, 1930: 222) • NH78: гр. Варна, 43.183N, 27.9E (Буреш, 1930: 222).


UTM карта на известното разпространение на Melitaea aurelia в България
UTM карта на известното разпространение на Melitaea aurelia в България.