Списък на известните целеви видове в търсеното находище (код “5410”):

Thymelicus acteon
Maculinea arion
Plebejus sephirus


Назад към предишната страница