English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в природонаучните колекции в България (3)

 Eriophorum sarmaticum Palamarev
(семейство Cyperaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0020] — колекция: IBER-PB
 Stratiotes acutispermum Palamarev
(семейство Hydrocharitaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0021] — колекция: IBER-PB
Acer protohyrcanum Palamarev & Bozukov [холотип]Acer protohyrcanum Palamarev & Bozukov
(семейство Aceraceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0022] — колекция: IBER-PB
Adinandra palaeorhodopaea Palamarev & Bozukov [холотип]Adinandra palaeorhodopaea Palamarev & Bozukov
(семейство Theaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0023] — колекция: IBER-PB
Alnus palaeorhodopaea Bozukov & Palamarev [холотип]Alnus palaeorhodopaea Bozukov & Palamarev
(семейство Betulaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0024] — колекция: IBER-PB
Caesalpinites inaequalis Palamarev & Petkova [холотип]Caesalpinites inaequalis Palamarev & Petkova
(семейство Fabaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0025] — колекция: IBER-PB
Carpinus mestensis Kitanov fil. [холотип]Carpinus mestensis Kitanov fil.
(семейство Betulaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0026] — колекция: IBER-PB
Cercidiphyllum macrophyllum Palamarev & Petkova [холотип]Cercidiphyllum macrophyllum Palamarev & Petkova
(семейство Cercidiphyllaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0027] — колекция: IBER-PB
Cyclobalanopsis stojanovii Palamarev & Kitanov [холотип]Cyclobalanopsis stojanovii Palamarev & Kitanov
(семейство Fagaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0028] — колекция: IBER-PB
Daphnogene rhodopaea Palamarev [холотип]Daphnogene rhodopaea Palamarev
(семейство Lauraceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0029] — колекция: IBER-PB
— 1986 записа
първа предишна страница 3 от 199 следваща последна