English | Български

— Търсене в базата данни типове

Използвайте формата по-горе за търсене на всяко родово или видово име [главни и малки букви].

Списък на типовите екземпляри в природонаучните колекции в България (2)

 Juglans kitanovii Palamarev
(семейство Juglandaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0010] — колекция: IBER-PB
 Lychnis slavotinica Palamarev
(семейство Caryophyllaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0011] — колекция: IBER-PB
 Michelia palaeobalcanica Palamarev
(семейство Magnoliaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0012] — колекция: IBER-PB
 Omalanthus paraeuxinus Palamarev
(семейство Euphorbiaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0013] — колекция: IBER-PB
 Passiflora kirchheimeri Mai subsp. bulgarica Palamarev
(семейство Passifloraceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0014] — колекция: IBER-PB
Quercus bulgarica Kitanov fil. [изотип]Quercus bulgarica Kitanov fil.
(семейство Fagaceae)
— изотип [идентификатор: IBERPBXX0015] — колекция: IBER-PB
 Schefflera chandlerae Palamarev
(семейство Araliaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0016] — колекция: IBER-PB
 Viburnum cukurovense Palamarev
(семейство Adoxaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0017] — колекция: IBER-PB
 Cladiocarya maxima Palamarev
(семейство Cyperaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0018] — колекция: IBER-PB
 Cladium quinquesulcatum Palamarev
(семейство Cyperaceae)
— холотип [идентификатор: IBERPBXX0019] — колекция: IBER-PB
— 1986 записа
първа предишна страница 2 от 199 следваща последна