English | Български
Къде съм? > Начало > За нас > Новини

Неизвестният Киргизстан - пътешествие в ничията земя (1) (c) НПМ
Неизвестният Киргизстан - пътешествие в ничията земя (2) (c) НПМ
Неизвестният Киргизстан - пътешествие в ничията земя (3) (c) НПМ
Неизвестният Киргизстан - пътешествие в ничията земя (4) (c) НПМ
Неизвестният Киргизстан - пътешествие в ничията земя (5) (c) НПМ
Неизвестният Киргизстан - пътешествие в ничията земя (6) (c) НПМ
Неизвестният Киргизстан - пътешествие в ничията земя (7) (c) НПМ

Фотоизложба: Неизвестният Киргизстан — пътешествие в ничията земя

1 февруари 2011 02:40

В периода от 10 август до 1 септември 2010 г. се осъществи българската спелео-експедиция 'Тян Шан — 2010'. Екип от деветима български пещерняци, съвместно с петима техни киргизки колеги, имаше шанса да работи по хребета Коккшаал Тоо на киргизко-китайската граница.

В резултат учените и специалистите от екипа откриха 35 неизвестни пещери, някои нови за науката видове животни, наблюдаваха рядко срещани геологични явления. В продължение на 90 години тази погранична ивица земя с ширина от 30 до 60 km, включваща огромни планински масиви е била строго забранена за достъп. Да бъдеш откривател в неизвестни територии е детска мечта на много пътешественици. За сбъдването на една такава мечта и за изследването на едно от последните бели петна на световната карта разказва изложбата 'Неизвестният Киргизстан — пътешествие в ничията земя'. Участниците в експедицията и екипът на Националния природонаучен музей представят в 35 фотографии незабравимото и необяснимо усещане за Средна Азия и за преживяването да си на място, където не е стъпвал човешки крак.

Откриването на изложбата е на 2 февруари от 18 часа във фоайето на Националния природонаучен музей — бул. Цар Освободител 1. Всяка събота през месец февруари от 11 часа посетителите на музея ще имат възможност да видят презентация на участниците в експедицията, разказваща подробно за хода на изследванията, за начините на организиране, за трудностите, съпътстващи тази проява.

Версия за печат